Szakmai (vezetői) koncepció

Szakmai (vezetői) koncepció

Középvezetői illetve magasabb vezetői pozíciók megpályáztatása során, a pályázatot kiíró menedzsment gyakorta kér a pályázóktól szakmai koncepciót, melyben ki kell fejteniük az irányítói-működtetői elveiket, illetve konkrét elképzeléseiket.

Maga a szakmai koncepció egy összetett dokumentum, mely tartalmazza a pályázó részletes szakmai bemutatkozását, a kiíró szervezet bemutató értékelését, a pályázó működtetésre – vezetésre vonatkozó elképzelését.  Ezen összetettségből adódóan a gyakorlatban a szakmai – vezetői koncepciónak, többféle elnevezésével is találkozhatunk mint;

 • Szakmai koncepció
 • Vezetői koncepció
 • Szakmai program
 • Vezetői program
 • Működtetési koncepció
 • Vezetői terv (elképzelés)

Az, hogy mi a neve a bekért részletes pályázati dokumentációnak általában a pályáztató termelői – szolgáltatói profilja és az ott „uralkodó” szervezeti kultúra határozza meg.

Lényege:

a pályázó számot ad a szervezet, intézmény működésével kapcsolatos jártasságáról, ismeretéről ezen keresztül a szervezet irányítására vonatkozó alkalmasságáról is egyben.

Felépítés:

Borító:

 • Pályáztató szervezet megnevezése,
 • megpályázott pozíció megnevezése
 • pályázó neve (a koncepciót készítő neve)
 • keltezés
 • a pályázó mottója (ha van)
 • fénykép vagy grafika, amely kifejezi az irányítandó szervezet, intézmény lényegi küldetését.

Tartalomjegyzék

1. Vezetői alapelvek: Amelyben általában a pályázó a saját szakmai hitvallását írja le, általában itt kapnak helyet a vezetői működésének a „sarokkövei”.

2. Helyzet értékelés: A szervezet jelen helyzetének pontos ismertetése

 • Szervezet pontos megnevezése
 • Szervezet, szervezeti egység, intézmény címe
 • Tulajdonos (tulajdonosok), vagy fenntartó megnevezése
 • Alapítás éve
 • A működést behatároló jellemző statisztikai azonosító feltüntetése
 • Pár mondatos történeti leírás
 • Jelenlegi termelési – szolgáltatási – működési tevékenység ismertetése (termelési-szolgáltatási struktúra) szervezeti ábra, működési folyamatábra, stb.
 • Jelenlegi termelési – szolgáltatási eredmények, mutatók. (nem anyagi jellegű)
 • Jelenlegi vezetői – irányítói szerkezet ismertetése
 • Jelenlegi szakmai koncepció ismertetése (ez jó, ha részletesen tárgyalja a legfontosabb jellemzőket)
 • A szervezet működését – munkáját meghatározó dokumentumok ismertetése: mint alapító okirat, termelési – szolgáltatási terv, különböző szabályzatok (kollektív szerződés, SZMSZ, esélyegyenlőségi terv, stb.), egyéb dokumentumok
 • Minőség irányítás – minőség biztosítás rendszere (minőség fejlesztés, értékelési minősítési rendszer ismertetése)
 • Kapcsolatok: (külső és belső) partner – beszállítói – társadalmi kapcsolatok, működtető tulajdonosi kapcsolatok, szakmai kapcsolatok, érdekvédelmi kapcsolatok ismertetése
 • A szervezet működését meghatározó tárgyi feltételek ismertetése
 • Arculati elemek PR ismertetése
 • A meghatározó, jellemző szakmai tevékenység, szakmai munka ismertetése, erősen kidomborítva benne a vezető feladatokat.  Ezen belül az alkalmazott módszerek, eszközök kiválasztásának, alkalmazásának szempontjai.
 • Ellenőrzés – értékelés rendszerének az ismertetése: termelési működési folyamat ellenőrzése, beosztott munkatársak munkatevékenységének ellenőrzése, külső körülmények feltételek figyelése, piacelemzés, eredmények feldolgozása, kudarcelemzés, tervezési folyamatok, stb.
 • Személyi feltételek, emberi erőforrások ismertetése (létszám, képzettség, munkatapasztalat)
 • HR, jóléti politikák, ösztönző rendszer ismertetése, panaszkezelés eszközei, munkaerő fejlesztés ismertetése: karrierterv, oktatás (külső – belső), tréningek, munkamorál, munkavállalói érdekvédelem, stb.
 • Információ áramlás
 • Gazdálkodás, eredményesség: gazdálkodási pénzforgalmi adatok felvázolása.

3. Vezetői program

 • A termelési – szolgáltatási szerkezetet érintő célkitűzések ismertetése: általában ütemezett teendők (feladat megosztás, átszervezés, hatékonyság növelést célzó intézkedések, stb.)
 • Szakmai koncepcióra vonatkozó célkitűzések: módszerek – szakmai irányvonal ismertetése, szakmai fejlesztési (főleg változások) ismertetése. Itt is jellemző az ütemezés.
 • Vezetési szerkezet (információáramlás, hatáskörök, racionalizálási elképzelések, személyi változások kérdése a beosztott vezetésben, stb.)
 • A működés – szolgáltatási tevékenység feltételeit biztosító tárgyi feltételekre vonatkozó koncepció: eszközbeszerzések, felújítások, cserék, tárgyi fejlesztések, stb. Ezek indoklása és költségvonzatának leírása
 • Minőség biztosítás, minőségirányítás: az elkövetkező vezetői időszakra ütemezett irányvonalak, célok és konkrét feladatok leírása, az ellenőrzés és visszacsatolás leírása
 • Piaci és partner kapcsolatok fejlesztési irányainak a leírása: régi piaci kapcsolatok jellegének alakulása, új piaci területek, beszállítói kapcsolatok.
 • Tulajdonosi kör illetve fenntartói kapcsolatokra vonatkozó elképzelések ismertetése
 • Társadalmi kapcsolatokra, arculatra vonatkozó elképzelések ismertetése
 • Gazdasági – termelési volumen koncepció: termelési hatékonyság növelése, termelési és szolgáltatási mennyiség növelésére vagy szinten tartására vonatkozó elképzelések.
 • Egyéb tervek, elképzelések leírása.

4. Szakmai életút: (van olyan szakmai – vezetői koncepció melyben ez a rész elől foglal helyet.)

 • Szakmai ismeret és gyakorlat bemutatása
 • Vezetői tapasztalat bemutatása
 • Egyéb szakmai tevékenység ismertetése
 • Társadalmi – közösségi tevékenység bemutatása
 • Oktatás – tanulmányok ismertetése
 • Kompetenciák ismertetése: számítógépes ismeretek, idegen nyelvismeret részletezése
 • Tagság szakmai vagy társadalmi szervezetben

5. Zárógondolat: nem kötelező elem, de ha a pályázónak van fontos üzenete, az itt kell, hogy helyet kapjon

6. Melléklet

 • Szakmai önéletrajz
 • Publikációs lista
 • Tudományos tevékenység ismertetése: konferenciák, előadások tartása, szakmai előkésztő munka, stb.
 • Szakmai  – tudományos tevékenység hatása: a szakmai tevékenység, munkásság kritikája, fogadtatása (pl. hivatkozások jellege száma, közvetlen cikk, stb.)
 • Táblázatok, ábrák; melyek a törzsanyagban nem kaphattak helyet.
 • Hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan
 • Szándék nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség kapcsán (közszférában)
 • Nyilatkozat összeférhetetlenség kapcsán
 • Nyilatkozat cselekvőképesség, büntetlen előélet kapcsán
 • A pályázathoz szükséges és előírt szakmai végzettségről és munkatapasztalatról
 • Végzettségeket igazoló oklevelek másolatai

Szakmai (vezetői) koncepció minta letöltése.  (profitorientált szervezet)

Szakmai (vezetői) koncepció minta letöltése.  (humán szolgáltató intézmény vezetése)

Maga a szakmai – vezetői koncepció a pályázatot kiíró szervezet jellegéből és a pályázó stílusából adódóan a 20 oldaltól akár az 50 oldalnyi terjedelemig is előfordulhat. Ha figyelmesen olvastuk a fenti tartalmi összefoglalót, nyilván megfogalmazódott bennünk a gondolat; miszerint a szakmai – vezetői koncepciót alapvetően csak bennfentes pályázók képesek megfelelően elkészíteni. Nos ez az esetek többségében nyilvánvalóan így is van, hiszen alapvető cél, hogy olyan személyek pályázzanak kik a legapróbb részletekig ismerhetik az irányítandó szervezet, illetve intézmény működését, problémáit. Ám mégis azt kell mondanunk, hogy gyakran szempont az is hogy egy új szemlélet, újszerű megközelítés érvényesüljön a szervezet vezetésében. Ilyenkor logikusnak tűnik egy külső szakember behozatala a szervezetbe.

Általában a „külsős” pályázók részére elérhetővé teszik a szervezeti adatokat, illetve a pályázók megismerkedhetnek a szervezettel, a megfelelő adatkezelési és titoktartási intézkedések mellett.