Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Adminisztráció, asszisztencia
Aktuális
Állásajánlat ágazati
Állásajánlat földrajzi
Állásajánlat végzettség
Állásajánlatok
Álláskeresők
Álláskeresők ágazati
Bács-Kiskun
Baranya
Borsod-Abaúj-Zemplén
Budapest
Budapest környéke
Csongrád-Csanád
Egészségügy - Gyógyszeripar
Egyetem
Elektronika
élelmiszeripar
Élelmiszeripar
Építőipar, építőanyag-gyártás
Főiskola, BA
Gépipar
gimnáziumi érettségi
Hasznos infó cégeknek
Heves
HR - munkaügy
Informatika - Telekommunikáció
J. D. közlendő
Jász-Nagykun-Szolnok
Jog, közigazgatás
képesítő tanfolyam
Kereskedelem - Értékesítés
Létesítmény üzemeltetés
Logisztika - Szállítmányozás
Mechatronika
Mezőgazdaság, környezetvédelem, vízügy, erdészet
Művészet
Nógrád
Oktatás - Képzés
Pénzügy, számvitel, adótanácsadás
Pest
PR, marketing, média, sajtó
Segéd - betanított munka
Szabolcs-Szatmár-Bereg
szakérettségi
Szakmunka, OKJ 3-as
Személy és vagyonvédelem
Szociális
Technikus, OKJ 5-ös
Településfejlesztés, környezetgazdálkodás
Tolna
Ügyfélszolgálat, call center
Vállalatvezetés, menedzsment
Vendéglátás, idegenforgalom

Szakmai (vezetői) koncepció

Középvezetői illetve magasabb vezetői pozíciók megpályáztatása során, a pályázatot kiíró menedzsment gyakorta kér a pályázóktól szakmai koncepciót, melyben ki kell fejteniük az irányítói-működtetői elveiket, illetve konkrét elképzeléseiket.

Maga a szakmai koncepció egy összetett dokumentum, mely tartalmazza a pályázó részletes szakmai bemutatkozását, a kiíró szervezet bemutató értékelését, a pályázó működtetésre – vezetésre vonatkozó elképzelését.  Ezen összetettségből adódóan a gyakorlatban a szakmai – vezetői koncepciónak, többféle elnevezésével is találkozhatunk mint;

 • Szakmai koncepció
 • Vezetői koncepció
 • Szakmai program
 • Vezetői program
 • Működtetési koncepció
 • Vezetői terv (elképzelés)

Az, hogy mi a neve a bekért részletes pályázati dokumentációnak általában a pályáztató termelői – szolgáltatói profilja és az ott „uralkodó” szervezeti kultúra határozza meg.

Lényege:

a pályázó számot ad a szervezet, intézmény működésével kapcsolatos jártasságáról, ismeretéről ezen keresztül a szervezet irányítására vonatkozó alkalmasságáról is egyben.

Felépítés:

Borító:

 • Pályáztató szervezet megnevezése,
 • megpályázott pozíció megnevezése
 • pályázó neve (a koncepciót készítő neve)
 • keltezés
 • a pályázó mottója (ha van)
 • fénykép vagy grafika, amely kifejezi az irányítandó szervezet, intézmény lényegi küldetését.

Tartalomjegyzék

1. Vezetői alapelvek: Amelyben általában a pályázó a saját szakmai hitvallását írja le, általában itt kapnak helyet a vezetői működésének a „sarokkövei”.

2. Helyzet értékelés: A szervezet jelen helyzetének pontos ismertetése

 • Szervezet pontos megnevezése
 • Szervezet, szervezeti egység, intézmény címe
 • Tulajdonos (tulajdonosok), vagy fenntartó megnevezése
 • Alapítás éve
 • A működést behatároló jellemző statisztikai azonosító feltüntetése
 • Pár mondatos történeti leírás
 • Jelenlegi termelési – szolgáltatási – működési tevékenység ismertetése (termelési-szolgáltatási struktúra) szervezeti ábra, működési folyamatábra, stb.
 • Jelenlegi termelési – szolgáltatási eredmények, mutatók. (nem anyagi jellegű)
 • Jelenlegi vezetői – irányítói szerkezet ismertetése
 • Jelenlegi szakmai koncepció ismertetése (ez jó, ha részletesen tárgyalja a legfontosabb jellemzőket)
 • A szervezet működését – munkáját meghatározó dokumentumok ismertetése: mint alapító okirat, termelési – szolgáltatási terv, különböző szabályzatok (kollektív szerződés, SZMSZ, esélyegyenlőségi terv, stb.), egyéb dokumentumok
 • Minőség irányítás – minőség biztosítás rendszere (minőség fejlesztés, értékelési minősítési rendszer ismertetése)
 • Kapcsolatok: (külső és belső) partner – beszállítói – társadalmi kapcsolatok, működtető tulajdonosi kapcsolatok, szakmai kapcsolatok, érdekvédelmi kapcsolatok ismertetése
 • A szervezet működését meghatározó tárgyi feltételek ismertetése
 • Arculati elemek PR ismertetése
 • A meghatározó, jellemző szakmai tevékenység, szakmai munka ismertetése, erősen kidomborítva benne a vezető feladatokat.  Ezen belül az alkalmazott módszerek, eszközök kiválasztásának, alkalmazásának szempontjai.
 • Ellenőrzés – értékelés rendszerének az ismertetése: termelési működési folyamat ellenőrzése, beosztott munkatársak munkatevékenységének ellenőrzése, külső körülmények feltételek figyelése, piacelemzés, eredmények feldolgozása, kudarcelemzés, tervezési folyamatok, stb.
 • Személyi feltételek, emberi erőforrások ismertetése (létszám, képzettség, munkatapasztalat)
 • HR, jóléti politikák, ösztönző rendszer ismertetése, panaszkezelés eszközei, munkaerő fejlesztés ismertetése: karrierterv, oktatás (külső – belső), tréningek, munkamorál, munkavállalói érdekvédelem, stb.
 • Információ áramlás
 • Gazdálkodás, eredményesség: gazdálkodási pénzforgalmi adatok felvázolása.

3. Vezetői program

 • A termelési – szolgáltatási szerkezetet érintő célkitűzések ismertetése: általában ütemezett teendők (feladat megosztás, átszervezés, hatékonyság növelést célzó intézkedések, stb.)
 • Szakmai koncepcióra vonatkozó célkitűzések: módszerek – szakmai irányvonal ismertetése, szakmai fejlesztési (főleg változások) ismertetése. Itt is jellemző az ütemezés.
 • Vezetési szerkezet (információáramlás, hatáskörök, racionalizálási elképzelések, személyi változások kérdése a beosztott vezetésben, stb.)
 • A működés – szolgáltatási tevékenység feltételeit biztosító tárgyi feltételekre vonatkozó koncepció: eszközbeszerzések, felújítások, cserék, tárgyi fejlesztések, stb. Ezek indoklása és költségvonzatának leírása
 • Minőség biztosítás, minőségirányítás: az elkövetkező vezetői időszakra ütemezett irányvonalak, célok és konkrét feladatok leírása, az ellenőrzés és visszacsatolás leírása
 • Piaci és partner kapcsolatok fejlesztési irányainak a leírása: régi piaci kapcsolatok jellegének alakulása, új piaci területek, beszállítói kapcsolatok.
 • Tulajdonosi kör illetve fenntartói kapcsolatokra vonatkozó elképzelések ismertetése
 • Társadalmi kapcsolatokra, arculatra vonatkozó elképzelések ismertetése
 • Gazdasági – termelési volumen koncepció: termelési hatékonyság növelése, termelési és szolgáltatási mennyiség növelésére vagy szinten tartására vonatkozó elképzelések.
 • Egyéb tervek, elképzelések leírása.

4. Szakmai életút: (van olyan szakmai – vezetői koncepció melyben ez a rész elől foglal helyet.)

 • Szakmai ismeret és gyakorlat bemutatása
 • Vezetői tapasztalat bemutatása
 • Egyéb szakmai tevékenység ismertetése
 • Társadalmi – közösségi tevékenység bemutatása
 • Oktatás – tanulmányok ismertetése
 • Kompetenciák ismertetése: számítógépes ismeretek, idegen nyelvismeret részletezése
 • Tagság szakmai vagy társadalmi szervezetben

5. Zárógondolat: nem kötelező elem, de ha a pályázónak van fontos üzenete, az itt kell, hogy helyet kapjon

6. Melléklet

 • Szakmai önéletrajz
 • Publikációs lista
 • Tudományos tevékenység ismertetése: konferenciák, előadások tartása, szakmai előkésztő munka, stb.
 • Szakmai  – tudományos tevékenység hatása: a szakmai tevékenység, munkásság kritikája, fogadtatása (pl. hivatkozások jellege száma, közvetlen cikk, stb.)
 • Táblázatok, ábrák; melyek a törzsanyagban nem kaphattak helyet.
 • Hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan
 • Szándék nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség kapcsán (közszférában)
 • Nyilatkozat összeférhetetlenség kapcsán
 • Nyilatkozat cselekvőképesség, büntetlen előélet kapcsán
 • A pályázathoz szükséges és előírt szakmai végzettségről és munkatapasztalatról
 • Végzettségeket igazoló oklevelek másolatai

Szakmai (vezetői) koncepció minta letöltése.  (profitorientált szervezet)

Szakmai (vezetői) koncepció minta letöltése.  (humán szolgáltató intézmény vezetése)

Maga a szakmai – vezetői koncepció a pályázatot kiíró szervezet jellegéből és a pályázó stílusából adódóan a 20 oldaltól akár az 50 oldalnyi terjedelemig is előfordulhat. Ha figyelmesen olvastuk a fenti tartalmi összefoglalót, nyilván megfogalmazódott bennünk a gondolat; miszerint a szakmai – vezetői koncepciót alapvetően csak bennfentes pályázók képesek megfelelően elkészíteni. Nos ez az esetek többségében nyilvánvalóan így is van, hiszen alapvető cél, hogy olyan személyek pályázzanak kik a legapróbb részletekig ismerhetik az irányítandó szervezet, illetve intézmény működését, problémáit. Ám mégis azt kell mondanunk, hogy gyakran szempont az is hogy egy új szemlélet, újszerű megközelítés érvényesüljön a szervezet vezetésében. Ilyenkor logikusnak tűnik egy külső szakember behozatala a szervezetbe.

Általában a „külsős” pályázók részére elérhetővé teszik a szervezeti adatokat, illetve a pályázók megismerkedhetnek a szervezettel, a megfelelő adatkezelési és titoktartási intézkedések mellett.

Álláskövetés
Twitter -en