Motivációs levél

Motivációs levél

Motivációs levelet akkor kell – lehet, a leendő munkaadónak írni,

  • ha egy konkrét meghirdetett pozícióra jelentkezünk, vagyis ismerjük a munkaköri kritériumokat feladatokat.
  • ha jeligés hirdetésre jelentkezünk,
A motivációs levélnek több célja van, többek között:
  • az önéletrajz bevezetőjéül szolgál, felkelti az érdeklődést
  • jelentkezésünkkel tegyünk kedvező benyomást a leendő munkaadóra,
  • tegye hangsúlyossá a szakterület, illetve a meghirdetett állás iránti elhivatottságunkat, motiváltságunkat
  • sikerüljön elérnünk, hogy létrejöjjön egy személyes találkozás.
Mi a különbség a kísérőlevél és a motivációs levél között?

Sok különbség nincs köztük, még a szakemberek számára is nehézséget okoz a pontos definiálás és a különbségek megfogalmazása. Az mindenesetre bizonyos, hogy csekély tartalmi eltérést találunk, valamint a funkciójában is lehet különbséget tenni.

Tartalmilag a motivációs levél annyiban több a kísérőlevélnél, hogy a jelentkezésünk célját, motiváltságunkat, és a megpályázott munkakör szempontjából mérvadó készségeinket, képességeinket, kompetenciáinkat jobban kihangsúlyozzuk.

Funkcionális különbség általában az álláskeresésünk, jelentkezésünk mikéntjéből következik. Vagyis mikor egy meghirdetett, konkrét állásra jelentkezünk, amelynek ismerjük a követelményeit, és erre a követelményekre fókuszálva prezentáljuk a motivációs levélben a jelentkezésünk célját, motivációinkat, készségeinket, kompetenciáinkat.

Akkor, mikor egy számunkra, a tevékenységéből, nimbuszából adódóan, jelentős munkaadóhoz küldjük el jelentkezésünket – úgy hogy az adott cégnél nincs konkrét meghirdetett pozíció, gyakorlatilag egy későbbi munkalehetőségében reményében előjelentkezünk. Ilyenkor megküldjük az önéletrajzunkat, melynek kötelező melléklete a kísérőlevél. Kísérőlevélnek tekinthető mivel, nem szerepel benne a pontosan megcélzott pozíció, ennél fogva csak nagyobb általánosabban tudjuk prezentálni a céljainkat, motiváltságunkat és személyes tulajdonságainkat Mondhatjuk azt is, hogy a motivációs levél sokall inkább egy adott pozíció megnyerésére irányul, a kísérő levél pedig inkább a cég imagének szól, és az odatartozás óhaját fejezi ki.

Milyen a motivációs levél, hogy jó benyomást tegyen a munkaadóra?

Cím, és megszólítás (ajánlott kideríteni a munkáltató kontaktszemélyének a nevét és pozícióját a pontos megszólítás végett. Ez már sokat nyomhat a latba!)

De, a legfontosabb, hogy a három lényeges bekezdés kapjon benne helyet:

Első bekezdés

Kezdje azzal milyen célból írja a levelet! Pontosan tudassa a munkaadóval, milyen állás érdekli Önt. Írja le, melyik újságban, vagy médiában, és mikor jelent meg a hirdetés, és azt is közölje, hogy pontosan melyik pozícióra jelentkezik, mivel egy cég több helyre is kereshet munkavállalót.

Második bekezdés

Írja le, miért érdekli az állás (cél, motiváció), és indokolja meg, mire alapozza a jelentkezését. Írja le, hogy Ön a megfelelő képzettség, tapasztalat és a munkakör betöltéséhez szükséges adottságok, kompetenciák birtokában van. Utaljon rá, hogy az önéletrajzban mindezekre részletesen kitért. Viszont ide írja azokat a személyes jellemzőit, melyek leginkább fontosak lehetnek a megpályázott munka elnyerése kapcsán.

Harmadik bekezdés

Kérjen személyes találkozási lehetőséget a munkaadótól! Írja le, hogy általában mely időpontokban alkalmas Önnek leginkább, és hogy hol és mikor tudják Önt elérni a találkozás időpontjának megbeszélése céljából.

A  motivációs levelet a végén keltezéssel kell ellátni (nem egyszerű dátumozás! Elegánsabb, ha a település neve is szerepel rajta, ahol élünk), aláírás nyomtatott nevünk felett írjuk alá kézzel. Elektronikus jelentkezés estén is ajánlott az eredeti aláírt levél pdf formátumú megküldése.

Motivációs levél minta letöltése