Közszolgálati önéletrajz

Közszolgálati önéletrajz

A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 2012. március 23-án lépett hatályba, amely a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény végrehajtási rendelete. A rendelet szabályozza a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes előírásokat.

A Kttv. egységes adattartalmú önéletrajz kitöltését írja elő. Ez az, ún. közszolgálati önéletrajz. Ilyen önéletrajz benyújtására kötelezettek a közszolgálati tisztviselők, a közszolgálati toborzási adatbázisba jelentkezők és a közigazgatási szervek által lefolytatott pályázati eljárásban résztvevők.

A Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI), az Európai Parlament és az Európai Tanács által ajánlott Europass-önéletrajz (2241/2004/EK határozat) és a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján készített egy Önéletrajz sablont, amivel a közigazgatásba jelentkezőket szeretné segíteni.

Erősen ajánlott, hogy a közigazgatási szervek által lefolytatott pályázati eljárások alkalmával és a toborzási adatbázisba való jelentkezéskor – az adatok strukturált és áttekinthető megjelenítése érdekében – ezt a mintát használják.

Amennyiben a pályázó hiányosan tölti ki, vagy nem ebben a formában nyújtja be önéletrajzát, a pályázat kiírója elutasíthatja a jelentkezését.

Közszolgálati önéletrajz sablon letöltése