Kísérőlevél

Kísérőlevél

Kísérőlevelet akkor kell, a leendő munkaadónak írni;

  • ha önéletrajzot küldünk egy munkáltatóhoz (levélben, emailben), függetlenül attól,  hogy volt-e meghirdetett álláspozíció vagy sem
  • ha jeligés hirdetésre jelentkezünk,
  • vagy célzott álláspozíció esetében a pályázati anyagunk részét képezi

A kísérőlevélnek több célja van, többek között:

  • az önéletrajz bevezetőjéül szolgáljon, keltse fel az érdeklődést
  • jelentkezésünkkel tegyünk kedvező benyomást a leendő munkaadóra,
  • tegye hangsúlyossá a szakterület, illetve a meghirdetett állás iránti elhivatottságunkat, motiváltságunkat
  • sikerüljön elérnünk, hogy létrejöjjön egy személyes találkozás.

Mi a különbség a kísérőlevél és a motivációs levél között?

Sok különbség nincs köztük, még a szakemberek számára is nehézséget okoz a pontos definiálás és a különbségek megfogalmazása. Az mindenesetre bizonyos, hogy csekély tartalmi eltérést találunk, valamint a funkciójában is lehet különbséget tenni. Tartalmilag a motivációs levél annyiban több a kísérőlevélnél, hogy a jelentkezésünk célját, motiváltságunkat, és a megpályázott munkakör szempontjából mérvadó készségeinket, képességeinket, kompetenciáinkat jobban kihangsúlyozzuk. Funkcionális különbség általában az álláskeresésünk, jelentkezésünk mikéntjéből következik. Vagyis mikor egy meghirdetett, konkrét állásra jelentkezünk, amelynek ismerjük a követelményeit, és erre a követelményekre fókuszálva prezentáljuk a motivációs levélben a jelentkezésünk célját, motivációinkat, készségeinket, kompetenciáinkat. Akkor, mikor egy számunkra, a tevékenységéből, nimbuszából adódóan, jelentős munkaadóhoz küldjük el jelentkezésünket – úgy hogy az adott cégnél nincs konkrét meghirdetett pozíció, gyakorlatilag egy későbbi munkalehetőségében reményében előjelentkezünk. Ilyenkor megküldjük az önéletrajzunkat, melynek kötelező melléklete a kísérőlevél. Kísérőlevélnek tekinthető mivel, nem szerepel benne a pontosan megcélzott pozíció, ennél fogva csak nagyobb általánosabban tudjuk prezentálni a céljainkat, motiváltságunkat és személyes tulajdonságainkat Mondhatjuk azt is, hogy a motivációs levél sokall inkább egy adott pozíció megnyerésére irányul, a kísérő levél pedig inkább a cég imagének szól, és az odatartozás óhaját fejezi ki.

Milyen legyen a  levél, hogy jó benyomást tegyen a munkaadóra?

Cím, és megszólítás (ajánlott kideríteni a munkáltató kontaktszemélyének a nevét és pozícióját a pontos megszólítás végett. Ez már sokat nyomhat a latba!)

De, a legfontosabb, hogy a három lényeges bekezdés kapjon benne helyet:

Első bekezdés

Kezdje azzal milyen célból írja a levelet! Pontosan tudassa a munkáltatóval, milyen állás érdekli Önt, ha nincs pozíció meghirdetve, akkor közölje, hogy egy később adódó munkalehetőség reményében jelentkezik most. Ha hirdetés alapján jelentkezik, írja le, melyik újságban, vagy médiában, és mikor jelent meg a hirdetés, és azt is közölje, hogy pontosan melyik pozícióra jelentkezik, mivel egy cég több helyre is kereshet munkavállalót.

Második bekezdés

Írja le, miért jelentkezik és indokolja meg, mire alapozza a jelentkezését. Írja le, hogy Ön a megfelelő képzettség, tapasztalat és a munkakör betöltéséhez szükséges adottságok, kompetenciák birtokában van. Utaljon rá, hogy az önéletrajzban mindezekre részletesen kitért.

Harmadik bekezdés

Kérjen személyes találkozási lehetőséget a munkaadótól! Írja le, hogy általában mely időpontokban alkalmas Önnek leginkább, és hogy hol és mikor tudják Önt elérni a találkozás időpontjának megbeszélése céljából.

A kísérőlevelet a végén keltezéssel kell ellátni (nem egyszerű dátumozás! Elegánsabb, ha a település neve is szerepel rajta, ahol élünk), aláírás nyomtatott nevünk felett írjuk alá kézzel. Elektronikus jelentkezés estén is ajánlott az eredeti aláírt levél pdf formátumú megküldése.

A kísérőlevelet az önéletrajzhoz kell csatolni, igyekezzünk így eljárni minden egyes álláspályázatunk esetében!

Kísérőlevél minta letöltése