Tréningek

Csapatépítő indoor

A már kialakult, stabil csapatok esetében is ajánljuk mivel a jól működő csapat egységének és hatékonyságának fenntartása érdekében folyamatos odafigyelésre, aktivitásra van szükség.  Az újonnan alakuló munkacsoportok vagy egészen új munkafeladatok bevezetése során pedig elengedhetetlen a csapatképződés megtámogatása. Az ilyen csapatépítéseken a csapat tagjai nem csupán együtt vannak, hanem közös cél érdekében hatékonyan együtt működnek, a csapat összehangolja az egyes munkatársak tudását, képességeit ez komoly szervezeti-gazdasági tőkét is jelent egyben.

A csapatépítés során a közösen átélt, megtapasztalt élmények önmagukban is a csoportkohéziót erősítik, továbbá a munkatársak új oldalukról is megismerhetik egymást. Jelentősen javul az együttműködés és a kommunikáció. Nő a munkáltató irányában a lojalitás.

Mint az elnevezéséből is következik a munkáltató által biztosított belső helyszínes megoldás akkor célszerű, ha a külső helyszín választása sok akadályba ütközik.


Csapatépítő outdoor

A megszokottól eltérő környezetben (jellemzően a természethez közel), olyan tapasztalati tanuláson visszük keresztül a résztvevőket, amely a vállalati célokat támogatja, megalapozza, illetve a résztvevők számára elfogadhatóvá teszi, a közösen megélt élményen keresztül. Elemeiben nagyjából megegyezik a normál csapatépítő tréning felépítésével, de a környezet hatása jelentős. Hosszabb ideje együtt dolgozó csoportok, teamek felrázására, felöltődésére rendkívül alkalmas.

Az ismeretlen helyzetek, feladatok mintegy kényszerítik a csapatagokat arra, hogy a valós személyiségjellemzőiknek megfelelően mentén működjenek, a munkahelyi megfelelés kényszere nélkül.  Az outdoor tréning a csoport eredményességét, hatékonyságát az együttműködést erősíti leginkább.

 


Csapatépítő rapid foglalkozás

Olyan esetekben ajánlom;

  • Mikor a hosszabb lélegzetvételű foglalkozások megtartására nincs lehetőség.
  • Újonnan toborzott munkacsapat mielőbbi beilleszkedése a cél
  • Régi munkacsapat új, illetve újszerű kihívásokkal találkozik
  • Konfliktusos helyzetek kezelésére, vagy konfliktusos helyzetek után
  • A csapatszellem fenntartására, az együttműködés erősítésére

Rendkívül hasznos az időszakosan, negyedévente – félévente megismételt foglalkozás sorozat.

Előnyei:

  • Hatékony
  • Gyors és mérhető eredmény
  • Gazdaságos – költség hatékony
  • Feltölti, energizálja a résztvevőket, vagyis a munkacsapatot

 


Kompetencia fejlesztés

A siker, a teljesítőképesség, részben – bármilyen tevékenységi területen – több képesség együttműködésétől és összekapcsolásától függ. A képességszint feltárása, megismerése, a speciális képességek kibontakoztatása csak az előfeltétele a pályán való sikeres helytállásnak, hiszen a képességek funkcionálását a személyiség egésze, ezen belül a motiváció, a beállítódás, érdeklődési irány, stb. nagymértékben meghatározza. A képesség velünk született tulajdonságunk, melyet gyakorlás révén megerősíthetünk, fejleszthetünk.

A gyakorlás révén kifejlesztett képességünket – képességszintünket, tekinthetjük készségnek, ha ezt így elfogadjuk, akkor a készségek szintje is növelhető, fejleszthető. Ám ugyanakkor a gyakorlás hiányában, azaz a megerősítések nélkül e készségszintünk stagnál, vagy bizonyos mértékben visszafejlődhet. Viszont az ilyen “elrozsdásodott” vagy lecsökkent készségeinket, készségszintünket rövid időn belül, könnyedén felfejleszthetjük, sőt tovább is fejleszthetjük.

 


Vezetői csapatépítő

A vezetői csapatépítős során a korszerű team építés koncepciójának élményszintű elsajátítására összpontosítunk, az összetartó erő, bizalom és megértés kiépítése a stábtagokban, a vezetés mesterfogásainak, konstruktív problémamegoldó illetve konfliktuskezelő, motivációs és egyéb kommunikációs készségek megismerése. Olyan szinten, hogy a résztvevők azt készség szinten tudják alkalmazni,  saját vezetési gyakorlatukban, új munkacsoportok kiépítése – betanítása, illetve a régebbi beosztott munkatársaik kapacitálása során.

 


 Hatékony vezető

A tréning célja: a vezetői hatékonyság koncepciójának megismerése, élményszintű elsajátítása. A jó stratégiai vezető „kialakítása”, eredmények kommunikálásának leghatékonyabb formáit elsajátítani, a coaching elemek alkalmazása a vezetésben.

Fontosabb témák:   hatalom, döntéshozatal, feladat kiosztás, jutalom-szankció, kommunikáció, kapacitálás, stb.  

 


Karrierépítő tréning; 

Egyéni erőforrások, egyéni életcélok, vállalati célok, közös lehetőségek, közös célok, önismeret, emberismeret, önbecsülés emelése, önérvényesítés, kontaktusépítés, kudarctűrés, időgazdálkodás, sikerorientáció, stb

A munkavállalók lojalitásának elmélyítésére és számos vélt vagy valós nézet különbség tisztázására alkalmas.  

 
Kapcsolatfelvétel – További információ kérése