Miként képződhetünk?

Munkaerőpiaci képzőknél

 

A munkáltató mint képző; belső betanító-, valamint továbbképzések

A munkáltatók többsége a képzett munkaerő utáni igényének kielégítését, zömében nem képzéssel, hanem az igényeknek megfelelő munkaerő felvételével oldja meg. A képzés – mint humánerő-fejlesztő eszköz – inkább a nagyobb munkáltatók sajátja.

A vállalati belső képzések célja, hogy mind a munkavállaló, mind a munkaadó a munkaerőpiacon való versenyképességét megőrizze. Ennek legjellemzőbb formája a továbbképzés.

A kisvállalkozások inkább, olyan „kész” munkatársakat alkalmaznak, akik a munkakörnek megfelelő ismeretekkel, képességekkel már rendelkeznek.

A továbbképzés lehetséges formái: tanfolyam, önképzés, belső és külső programok, tréningek, egyéni oktatási lehetőségek, külföldi tanulmányutak, stb.

Egyes középfokú intézményen belül szerveződő munkaerőpiaci képzés

Ezek a képzések, az ott tanuló-tanult hallgatók számára megteremtik a további pályaorientáció, továbbá szakmaszerzés lehetőségét, abban az esetben, ha nem folytatják tanulmányaikat felsőfokú tanintézményben, vagy ha nem tudtak érvényesülni,  a munkaerőpiacon. Valamint megoldást jelent más középfokú intézményben végzett hallgatók, munkavállalók számára is. Ez a képzési forma, illetve lehetőség különösen jelentős, és hasznos, amikor egy nagyhírű szakintézmény, a saját szakmai területén, a saját nagy tapasztalatú oktatói gárdájával valósít meg képzéseket, továbbképzéseket, tanfolyamokat.  

Átképző intézmények, oktatási központok

Ide sorolhatóak azok az, államigazgatási főhatóságok, minisztériumok továbbképző intézményeiből alakult, olyan oktatási vállalkozások, melyek hagyományosan rendelkeznek a munkaerőpiaci szakmai továbbképzésekhez, képzésekhez szükséges megfelelő infrastruktúrával, szakmai és személyi feltételekkel. Ezen szervezetek többnyire, képzéseiket országos hálózatban szervezik. Szakmai tevékenységüket folyamatos fejlődés és fejlesztés jellemzi. Jelentős szereplői, és alakítói a hazai munkaerőpiaci intézményrendszernek.

Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központok

Ma hazánkban kilenc regionális átképző központ létezik (Miskolc, Székesfehérvár, Békéscsaba, Kecskemét, Debrecen, Nyíregyháza, Pécs, Szombathely, Budapest) Képzést, átképzést, továbbképzést szolgáltatnak különböző szinteken: alapképzés, alap-, közép- és felsőfokú kvalifikációs szakképzés, kiegészítő szakképzés, minőségi szakképzés. A regionális központokban, a szakképzés  minden olyan irányultságot igyekszik lefedni, amely az adott régió munkaerőpiaci szükségleteinek megfelel. A szakmai képzéseken túl, felzárkóztatás, fejlesztés, tanácsadás, álláskeresési tréning is növeli a sikeres elhelyezkedés esélyeit.

Felsőfokú oktatási intézmények

A felsőfokú képzést nyújtó tanintézmények az alapképzést, illetve a diplomaszerzést követő posztgraduális képzés mellett önköltséges formában felvállalnak tanfolyamszerű, de állami elismertségű kvalifikációt, szakképesítést nem nyújtó munkaerőpiaci képzéseket

Képzési vállalkozások, és szervező cégek

Sok ilyen létezik és működik, vannak köztük kiemelkedő szakmai színvonalat képviselő képzők, melyeket a munkáltatók jól ismernek, így szívesen fogadják a náluk képzett, átképzett munkavállaló jelentkezését. Tehát korántsem mindegy, hogy mely képző, mely képzését választjuk! Részesítsük előnyben az OKJ-s képzéseket nyújtó, akreditált képzőket.

A jelentkező piaci szükségletek mentén olyan szervezőkészséggel és kapcsolatokkal rendelkező egyének és kisvállalkozások is bekapcsolódtak a munkaerőpiaci képzésbe, akik a változó aktuális igényeknek többé-kevésbé képesek megfelelni. Ezek a vállalkozások zömében a szervezői feladatokat vállalják, és kevésbé rendelkeznek speciális szakmai profillal. Előnyük az, hogy rugalmasan tudnak igazodni az aktuális igényekhez.

Civil szervezetek, képzési programok

Jelentős szerepük van a különböző, munkaerőpiaci programokat és képzéseket megvalósító nonprofit szerveződéseknek, a munkanélküliség elleni küzdelemben. A civilek ismerik legjobban, a környezetükben élő munkavállalók problémáit, igényeit. Pontos ismeretekkel rendelkeznek a munkavilágáról, a munkáltatók igényeiről, így valós képet alkotnak a képzési igényekről is. Rendszeresen végeznek felméréseket, kutatásokat, ebből következik, hogy naprakész információkkal bírnak. Képzéseiket ezen ismeretek birtokában alakítják, és fejlesztik a mindenkori többoldalú igények mentén. Képzéseiket zömében támogatásokból, pályázati forrásokból valósítják meg, ennek kellemes velejárója, hogy a képzés teljesen díjmentes. Némely esetekben a képzés teljes idejére, jövedelem pótló támogatást is rendelnek a képzés mellé annak érdekében, hogy a hallgató sikeresen befejezhesse a képzést, a tanulásra összpontosítson, és ne a megélhetés problémája foglalkoztassa.      

 

E-learning

Az e-learning szerepe egyre jelentősebbé válik az állásmegőrzése, a munkaerőpiaci érvényesülés érdekében szükséges élethosszig tartó tanulás folyamatában.

Az e-learning, mint képzési forma egyaránt alkalmas a szakmai ismeretek megtanulására-elsajátítására, és a munkavállaló személyiségének a fejlesztésére is.

 

E-learning választása előtt, tanácsadással szolgálunk az álláskereső ügyfeleink részére, amely kiterjed a

  • Képzési igények felmérésére (egyéni elképzelések kontra munkaerőpiaci realitások)
  • Képzési szükségletek felmérése
  • Képzés – képző megválasztása

 

A személyiség fejlesztését célzó saját e-learning anyagaink:

  • Önismeret
  • Időgazdálkodás – Személyes hatékonyság
  • Kommunikáció
  • Munkaerőpiaci ismeretek
  • Álláskeresési technikák
  • Tanulástechnika